ประวัติความเป็นมา

     บริษัท รักษาความปลอดภัย อีสานอินเตอร์การ์ด จำกัด

 

     แรกเริ่มเดิมที่ บริษัท รักษาความปลอดภัย อีสานอินเตอร์การ์ด จำกัด ได้จัดตั้งในรูปแบบของ หจก. คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดอีสานใต้รักษาความปลอดภัย จัดตั้งเมื่อปี วันที่ 10 เมษายน 2551 โดยดำเนินกิจการด้านบริการรักษาความปลอดภัยมาเป็นระยะเวลามากว่า 10 ปี โดยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านรักษาความปลอดภัย ทั้งด้านการบริหารบุคลากรและด้านการบริหารจัดการกับองค์กร ให้มีคุณภาพที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยใช้อุปสรรคและปัญหาที่พบนำมารับปรุงแก้ไขและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และเมื่อการทำงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับสำหรับลูกค้าชั้นนำแล้วนั้น ทางห้างฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นในรูปแบบของบริษัท เพื่อความมาตราฐานของตัวองค์กรและเพื่อความมั่นใจของลูกค้ารายใหม่ๆที่จะเลือกใช้บริการ

     ดังนั้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสานใต้รักษาความปลอดภัย จึงได้จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทขึ้นมาโดยใช้นามว่า " บริษัท รักษาความปลอดภัย อีสานอินเตอร์การ์ด จำกัด " ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและเป็นไปตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ที่กำหนดให้บริษัทใดๆก็ตามที่ให้บริการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยจะต้องจดทะเบียนในรูปแบบ " บริษัท " เท่านั้นและจะต้องนำหน้าชื่อด้วยคำว่า "รักษาความปลอดภัย" ตามด้วยชื่อที่ต้องการ ษริษัทยังต้องขออนุญาตในการประกอบกิจการกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อการขออนุญาตขอใบประกอบการและหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฏระเบียบที่ พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ได้บัญญัติไว้อีกด้วย

     บริษัท รักษาความปลอดภัย อีสานอินเตอร์การ์ด จำกัด จักขอให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยตลอดจนสุดความสามารถ

 

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com