อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

 

    บริษัท รักษาความปลอดภัย อีสานอินเตอร์การ์ด จำกัด นอกเหนือจากการจัดกำลังพลที่ได้มาตราฐานในด้านรักษาแล้วนั้น บริษัทฯ ยังจัดให้มีอุปกรณ์เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและตรงตามความต้องการของทางผู้ว่าจ้างเพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะที่เข้า - ออก ภายในพื้นที่ของผู้ว่างจ้างอย่างเต็มที่

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

       

 

                                      ** อุปกรณ์ต่างๆ จัดให้ตามความเหมาะสม

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com